Czy już wiesz na kogo będziesz głosować ? (foto)
Dodane przez redakcja dnia Wrzesień 30 2018 13:13:18
Tekst alternatywny
Możemy oddać głos tylko na jednego kandydata. Głosujemy, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Rozszerzona zawartość newsa


WYBIERAMY WÓJTA GMINY

Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24:00.

O czym należy pamiętać przy glosowaniu

Możemy oddać głos tylko na jednego kandydata. Głosujemy, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Kto wygrywa wybory

Wybory wygrywa ten kandydat, który zdobył najwięcej głosów w okręgu wyborczym i jednocześnie uzyskał ponad 50% wszystkich ważnie oddanych głosów.

Jeżeli kandydatów jest więcej niż dwóch i żaden nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganego poparcia ponad 50%, wówczas przeprowadza się drugą turę wyborów.
WYBIERAMY RADNYCH GMINY

W gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.


Radni i radne wybierani są w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek. Liczba radnych wybieranych do rady gminy zależy od jej wielkości. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada liczy 15 radnych.

Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wójt, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.


GALERIA

foto: komitety wyborcze / zdjęć 16

Wszelkie treści komentarzy, publikowane są przez użytkowników na ich własną odpowiedzialność i stają się wiadomościami publicznymi – ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami. Przypominamy że w sieci nie jest się anonimowym, administratorzy strony są w posiadaniu Adresu IP każdego zarejestrowanego użytkownika, który może być udostępniony tylko na żądanie organów prawnych RP.

Redakcja nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.