Strona Główna · · Maj 24 2019 17:35:12
UWAGA - zgnilec amerykański na terenie gminy


Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2018 r.w sprawie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.1) ) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2016 r. poz. 1123), zarządza się co następuje:


§ 1. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony:

1) od strony północnej: wzdłuż północnej granicy powiatu wielickiego do drogi krajowej nr 94, następnie wzdłuż tej drogi w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Sułków (gm. Wieliczka) – do drogi powiatowej nr 2013K;

2) od strony wschodniej: z miejscowości Sułów w kierunku południowym droga powiatową nr 2013 K, następnie w kierunku południowo-wschodnim drogą wojewódzką nr 966 do wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Biskupice (gm. Biskupice). Wzdłuż granic administracyjnych: wschodniej miejscowości Biskupice, wschodniej i południowej miejscowości Sułów (gm. Biskupice), wschodniej i południowo-wschodniej miejscowości Dobranowice (gm. Wieliczka), wschodniej miejscowości Hucisko (gm. Gdów), wschodniej miejscowości Winiary (gm. Gdów) do drogi wojewódzkiej nr 967;
3) od strony południowej: od wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Winiary w kierunku zachodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 do Jeziora Dobczyckiego, następnie wzdłuż jego brzegu w kierunku północno-zachodnim i dalej wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Czechówka (gm. Siepraw) do drogi powiatowej nr 1944 K;

4) od strony zachodniej: od południowej granicy administracyjnej miejscowości Czechówka wzdłuż dróg powiatowych: 1944 K, 1947 K, 1951 K do granicy administracyjnej powiatu myślenickiego. Następnie wzdłuż tej granicy i dalej wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej powiatu wielickiego – do północnej granicy tego powiatu.

§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony.”

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na zewnętrznej granicy tego obszaru na wszystkich drogach wjazdowych.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:

1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 5. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru, o którym mowa w§ 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego w § 1, Burmistrza Wieliczki, Wójta Gminy Biskupice, Wójta Gminy Gdów, Burmistrza Dobczyc, Wójta Gminy Siepraw oraz wyznaczonych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych lekarzy weterynarii.

§ 7. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Wojewoda Małopolski Piotr ĆwikZgnilec amerykański pszczół (zgnilec złośliwy) jest chorobą wywoływaną przez bakterię Paenibacillus larvae i występuje u pszczoły miodnej Apis mellifera oraz u innych gatunków pszczół z rodzaju Apis spp. na całym świecie. Choroba atakuje larwy pszczół- tzw. czerw. Ww. bakteria wytwarza przetrwalniki, które są bardzo odporne zarówno na niskie jak i wysokie temperatury oraz na działanie wielu środków dezynfekujących. Zakażenie następuje drogą pokarmową – podczas karmienia larw przez robotnice. Zainfekowany czerw zwykle umiera, ale przetrwalniki w zasklepionych komórkach mogą przetrwać przez wiele lat.

Objawy kliniczne choroby mogą być różne – zależą zarówno od genotypu bakterii Paenibacillus larvae, stadium choroby jak i od siły rodziny pszczelej.

Plastry z czerwiem w zakażonej kolonii mają zwykle niejednolity wygląd – występują w nich zdrowe, zasklepione komórki z czerwiem, puste komórki oraz komórki zawierające zakażone larwy.

Te ostatnie stają się wilgotne i ciemniejsze, a w miarę rozwoju infekcji – zasklepy stają wklęsłe i przebite. Kolor zakażonych larw zmienia się na kremowo-brązowy aż do ciemnobrązowego z lepką ciągnącą się zawartością. Niekiedy szczątki larw są wodnistej konsystencji.

Jeśli w rodzinie znajduje się dużo zamarłego czerwiu, po otwarciu ula można wyczuć charakterystyczny zapach kleju stolarskiego lub przypalonego rogu.

Chora rodzina staje się coraz słabsza i ginie.

Zgnilec amerykański pszczół jest stwierdzany od wiosny do jesieni, jednak największe nasilenie choroby występuje pod koniec lata, tj. w lipcu i sierpniu.

Przetrwalniki Paenibacillus larvae mogą przetrwać w produktach pszczelich (np. miodzie, wosku) i w środowisku od 3 do 10 lat, a w wysuszonych larwach nawet 35 lat.

Najczęstszymi przyczynami rozprzestrzeniania się choroby są błędy popełniane przez pszczelarzy – brak higieny, brak wymiany starych plastrów na nowe, składowanie starych ramek przez bardzo długi okres czasu, używanie zanieczyszczonego przetrwalnikami sprzętu. Inną ważną przyczyną jest okradanie przez silne rodziny martwych lub umierających zainfekowanych rodzin, wędrówki pszczół na obszary, na których występuje zgnilec – zwłaszcza w okresie słabego pożytku oraz zakup obcych pszczół, będących nosicielami bakterii.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania. Oznacza to, że w przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby w pasiece pszczelarz jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, tj.

Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta.

W ognisku choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza dochodzenie epizootyczne, pobiera próbki do badań laboratoryjnych i w zależności od ich wyniku i istnienia, bądź braku objawów chorobowych nakazuje likwidację chorych rodzin pszczelich lub ich przesiedlenie, dezynfekcję uli i sprzętu używanego w pasiece oraz określa postępowanie z produktami pszczelimi znajdującymi się w pasiece.

Ponadto w związku ze sposobem przenoszenia się choroby- m. in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza obszar zapowietrzony, na którym na mocy aktu prawa miejscowego, tj. rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rozporządzenia Wojewody, zostają wprowadzone zakazy i nakazy mające na celu ograniczenie się jej rozprzestrzeniania (nakazuje się wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii, zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół). Obszar zapowietrzony zostaje oznakowany tablicami ostrzegawczymi, które są umieszczone na wszystkich prowadzących do niego drogach wjazdowych.źródło informacji: wiw.krakówRedakcja nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa.

redakcja dnia maj 31 2018 17:52:54
0 Komentarzy · 4816 Czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Menu strony
Polecamy
Sufi w tulipanach

Sufi w tulipanach
Na Forum
Najnowsze Tematy
Internet światłowodowy
Wybory Samorządowe 2018
Nowi dyrektorzy szkó...
Radio Taxi
Czas wolny
Najciekawsze Tematy
Bieg sieprawski [11]
Nudy Nudy Nudy [7]
Szczepienie psów [7]
awaria kosiarki [7]
Kim jesteśmy? [6]
-------

Zaloguj się

Ukryj panel

Wyszukaj w serwisie
Szukaj:
Newsy Forum
Statystyki
stat4u
z.d

========== ============ ----------------- ------------------- ------------------- ===========

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl